Provincie Groningen

In opdracht van Provincie Groningen en de Universiteit van Amsterdam maakten wij een mini docu over een onderzoek naar vogelsterfte door windmolens in de Groningse Eemshaven.

De video gaat over het onderzoek naar de voorspelbaarheid van nachtelijke zangvogeltrek. In de docu volgen we drie partijen: het ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga, Bureau Waardenburg en de Universiteit van Amsterdam.

Videoproductie Provincie Groningen
Opnames voor Provincie Groningen